Химия, биология, геология; физические, физико-химические, биофизические технологии и технологии живых систем,мониторинг окружающей среды и экологическая безопасность

Відділ молекулярної біології онтогенезу

Божков А.I. – Завідуючий відділом, доктор біологічних наук, професор

До основних напрямків діяльності відділу молекулярної біології онтогенезу належать:

 • Дослідження механізмів адаптації в онтогенезі;
 • Дослідження зворотності/незворотності метаболічних змін у онтогенезі та впливу факторів середи на тривалість життя;
 • Розробка біологічних моделей для дослідження вікозалежних патологій.

Дослідження у відділі проводяться на щурах лінії Вістар, клітинах дріжджів, мікроводоростях та рослинах родини злакових, та спрямовані на експериментальне підтвердження інтегральної гіпотези старіння, у основі якої лежать механізми епігенезу та адаптациогенезу.

http://bin.univer.kharkov.ua/uk/dep-molecular-biology/
 • A.I. Bozhkov, N.G. Menzyanova & M.K. Kovalyova Annual rhythm of growth intensity of microalgal culture Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) and fluctuations of some heliophysical factors // International journal on algae, 2008, 10(4):350-364.
 • Bozhkov A.I., Menzyanova N.G., Kovalyova M.K. Seasonal peculiarities of the epigenotype formation in the copper-sensitive and copper-resistant strain of Dunaliella viridis Teod. in the process of accumulative cultivation //International Journal on Algae, 2009, 11(2), 128-140.
 • Anatoliy Bozhkov, Vladimir Padalko, Victoriya Dlubovskaya & Natalia Menzyanova Resistance to heavy metal toxicity in organisms under cronic exposure // Indian Journal of Experimental Biology.- 2010.- Vol. 48.- July.-P. 679-696.
 • Bozhkov A.I., Dlubovskaya V.L., Dmitriev Yu.V., Meshaikina N.I., Maleev V.A., and Klimova O.M. Supposed Role of “Metabolic Memory” in Formation of Response Reaction to Stress Factors in Young anf Adult Organisms // Advances in Gerontology, 2011, Vol. 1, No 1, pp. 63-71.
 • Anshu Jain, Abhishek Yadav, A.I. Bozhkov, V.I. Padalko, S.J.S. Flora Therapeutic efficacy of silymarin and naringenin in reducing arsenic-induced hepatic damage in young rats // Ecotoxicology and Environmental Safety.- 2011.- 74.- 607-614.

Відділ біофізики мембран

Юрій Вікторович Нікітченко – завідуючий відділом, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

На цей час найактивніші дослідження здійснюються по таких напрямках:

 • Вивчення ферментативної регуляції вільнорадикального перекісного окислення ліпідів при дії факторів-модуляторів швидкості старіння (у тому числі, калорійно обмеженої дієти);
 • Вивчення ролі змін структурно-функціонального стану мікросомальних мембран у процесі прискореного старіння, яке обумовлене впливом факторів довкілля;
 • Вивчення структурно-функціонального стану мітохондрій при прискореному і уповільненому старінні;
 • вивчення екстрактів лікарських рослин як потенційних мембрано- і геропротекторів.

Наукові інтереси сконцентровані, головним чином, у галузі дослідження вікових змін мембранних редокс-систем, загальних механізмів старіння та пошуку засобів збільшення тривалості життя.

http://bin.univer.kharkov.ua/uk/dep-membrane-biophysics/
 • Bilostotska L.I., Nikitchenko Yu.V., Dzyuba V.N. The effect of 2–month calorie–restricted diet on mitochondrial functional state and mass of rats liver, heart and brain // Biogerontology. – 2002. – V. 3, Suppl. 1. – P. 29 – 30.
 • Ochenashko O.V., Nikitchenko Y.V., Volkova N.A., Mazur S.P., Somov A.Y., Fuller B.J., Petrenko A.Y. Functional hepatic recovery after xenotransplantation of cryopreserved fetal liver cells or soluble cell–factor administration in a cirrhotic rat model: Are viable cells necessary? // J. Gastroenterol. and Hepatol. – 2007, doi 10.1111/j.1440–1746.2007.05095.x
 • Petrenko A., Ochenashko O., Nikitchenko Yu., Fuller B. Hepatic recovery in rats with CCl4–induced cirrhosis after transplantation of allogeneic and xenogeneic cryopreserved liver cells from fetal or adult origin // 8th Int. Congr. of the Cell Transplant Society (Milano, Italy – May 18 – 20, 2006). – P. 55.
 • V. I. Padalko, I. S. Leonova, E. V. Kozlova The proteins oxidative damage level and lifespan modulation by xenobiotics in Drosophila melanogaster // Advances in Gerontology, 2008. – V. 21, N2. – Р. 212 – 217.
 • Vladimir I. Padalko, Anatoliy I. Bozhkov Yuriy V. Nikitchenko Hepatic monooxygenase system, lipid peroxidation and antioxidant defense system in lead–poisoned rats of different age // Molecular Mechanism of Diseases, Souvenir and Abstracts International Conference,December 15–16, 2008 Gwalior, India, GL–18.
 • Bozhkov A., Padalko V., Dlubovskaya V., Menzianova N. Resistance to heavy metals toxicity in organisms under chronic exposure // Indian J. of Exp. Biology, 2010, 48, P. 679-696.
 • Anshu Jain, Abhishek Yadav, A.I. Bozhkov, V.I. Padalko and S.J.S. Flora. Therapeutic efficacy of silymarin and naringenin in reducing arsenic-induced hepatic damage in young rats. // Ecotoxicol. Environ. Saf., 2011, 74,P. 607-614.

Відділ фізіології онтогенезу

Наталія Олексіївна Бабенко – завідуюча відділом, доктор біологічних наук, професор

Резистентність клітин до гормонів і різних лікарських препаратів є найважливішою проблемою ендокринології, онкології і геріатрії.
Незважаючи на численні дослідження, спрямовані на подолання цього стану, проблема залишається не вирішеною. Все ще не встановлені механізми, які зумовлюють зниження чутливості клітин до дії регуляторних факторів при старінні.

Отримані у відділі фізіології НДІ біології дані щодо вікових особливостей регуляції при дії фізіологічних і стресорних факторів обміну сигнальних ліпідів, вуглеводів, білків, поліамінів та функціональної активності окремих органів, тканин та клітин будуть слугувати основою для використання досліджених моделей інсулінової резистентності, гіпотиреозу та нейродегенерації для з’ясування механізмів, які зумовлюють зміну чутливості клітин до дії регуляторних факторів при старінні.

http://bin.univer.kharkov.ua/uk/dep-physiology-ontogenesis/
 • Krasilnikova O.A., Kavok N.S., Babenko N.A. Role of calcium ions in rapid effects of L-thyroxine on phosphoinositide metabolism in rat liver cells //Biochemistry.-2003.-Vol. 68, N7.-P.946-953.
 • Kavok N.S., Krasilnikova O.A., Babenko N.A. Increase in diacylglycerol production by liver and liver cell nuclei at old age// Experimental Gerontology.- 2003, V. 38. – P. 441-447.
 • Babenko N. Short-term effects of thyroid hormones on the sphingolipid metabolism in rat liver// EJB The FEBS Journal. – 2003. – Vol. 270, Suppl. 1. – P. 32-33.
 • Babenko N., Shachova E. Effects of flavonoids on carbon tetrachloride induced accumulation of lipids in the liver // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin-Polonia. -2004, vol.XVII, 2, P.173-175.
 • Babenko N.A., Krasilnikova O.A. Effects of thyroxine and 1-methyl, 2-mercaptoimidazol on phosphoinositides synthesis in rat liver//Lipids in Health and Disease. -2004-Vol. 3(1)/28. http://www.lipidworld.com/content/3/1/28
 • Li M., Babenko N.A., Sakaguchi D.S. Inhibition of protein tyrosine kinase activity disrupts early retinal development //Developmental Biology.-2004.-Vol. 266.-P. 209-221.
 • Babenko N., Shachova E. Effects of Chamomilla recutita flavonoids on age-related liver sphingolipid turnover in rats // Experimental Gerontology.- 2005, DOI: 10.1016/j.exger.2005.08.008.
 • Babenko, N.A. Long- and short-term effects of thyroxine on sphingolipid metabolism in rat liver. Med. Sci. Monit. 2005, 11, BR131-BR138.
 • Babenko N., Shakhova E. Effects of Chamomilla recutita flavonoids on age-related liver sphingolipid turnover in rats // Experimental Gerontology. – 2006. – Vol. 41, № 1. – Р. 32-39
 • Budvytiene M., Babenko N, Liesiene J. LC separation of fatty acid ceramides using a two column system. Chromatographia. 2009, 69, issue 11, P. 1473-1475.
 • Budvytiene М., Babenko Н.А., Liesiene J. Preparation of coated stationary phase Si/Poly(vinyl alcohol) and its application for the separation of ceramides// In: Polymer Chemistry and Technology, Proceedings of Scientific Conference Chemistry and Chemical Technology, Kaunas University of Technology, 22 April, 2009, P. 63-67.

Вiддiл генетики

Шкорбатов Юрiй Георгiйович – завiдувач вiддiлу, доктор бiологiчних наук

У вiддiлi генетики дослiджуються генетичнi функцiї ядерного геному в зв’язку з регуляцiєю генної активностi, проявaми стiйкостi i стресс-реакцiй, гетерозису, кiлькiсної спадковостi та генетичними механiзмами онтогенезу.

Об’єкти дослiджень: клiтини людини, Drosophila melanogaster, тутовий i дубовий шолкопряди, сiльскогосподарськi рослини.

http://bin.univer.kharkov.ua/uk/dep-genetics/
 • Shkorbatov Yu.G., Shakhbazov V.G., and others. Patent of Ukra¿ne ¹ 2000042134, 2001.
 • Shkorbatov Yu.G., Kolchig³n M.M., and others. Patent of Ukra¿ne. ¹35375, 2008.
 • Shckorbatov Y.G., Zhuravleva L.A., Navrotskaya V.V. On Connection between the state of chromatin in cells of human buccal epithelium and the state of organism // The Second World Assembly on Ageing. Valencia Forum. Abstracts.- Valencia, 2002.- http://www. valenciaforum.com
 • Shckorbatov Y.G., Pasiuga V.N., Kolchigin N.N., Grabina V.A., Batrakov D.O., Kalashnikov V.V., Ivanchenko D.D., Bykov V.N. The influence of differently polarized microwave radiation on chromatin in human cells // International Journal of Radiation Biology. – 2009. – V.85. – N.4. – P. 322-3293.
 • Shckorbatov Y.G., Pasiuga V.N., Kolchigin N.N., Batrakov D.O., Kazansky O.V., Kalashnkov V.V. Changes in the human nuclear chromatin induced by ultra wideband pulse irradiation // Central European Journal of Biology. – 2009. – V.4. – N.1. – P. 97-106.

Відділ клітинної біології та біотехнології

Наталія Геннадіївна Мензянова – завідуюча відділом, кандидат біологічних наук

Основні наукові напрямки:

 • Коренева екскреція і кореневі екзометаболіти;
 • Культивування мікроводоростей;
 • Геліофізичні фактори і варіабельність клітинних культур;
 • Біологічна активність екзометаболітів рослин і грибів, Eisenia fetida.
http://bin.univer.kharkov.ua/uk/dep-genetics/
 • Bozhkov A. I. Annual rhythm of growth intensity of microalgal culture Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) and fluctuations of some heliophysical factors / A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova, M. K. Kovalyova // Int. J. Algae. – 2008. – V. 10, № 4. – P. 350-364.
 • Bozhkov A. I. Seasonal peculiarities of the epigenotype formation in the copper-sensitive and copper-resistant strains of Dunaliella viridis Teod. in the process of accumulative cultivation / A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova, M. K. Kovalyova // Int. J. Algae. – 2009. – V. 11, № 2. – P. 128-140.
 • Bozhkov A. I. Calorie restricted diet induces alternative pathways of lipid metabolism for support of proliferative processes in regenerating liver / A. I. Bozhkov, N. G. Menzyanova // Успехи геронтологии. – 2009. – Т. 22, №3. – С. 440-447.
 • Season variability of iron effects on periodic culture of microalgae Dunaliella viridis Teod. / N. G. Menzyanova, A.V. Goltvyansky, Y. A. Kuznetsova, E. I. Sysenko // Front. Biol.. China. – 2009. – V.4, № 3. – P. 328-336.
 • The influence of high temperature on cells of Dunaliella viridis (Teod.) (Chlorophyta) sensitive and resistant to copper ions / A.I. Bozhkov, N.G. Menzyanova, K.V. Sedova, A.V. Goltvyanskiy // Int. J. Algae. – 2010. – V. 13, № 3. – P. 123-137.
 • Resistant to heavy metal toxicity in organisms under chronic exposure / A. I. Bozhkov, V. I. Padalko, V. L. Dlubovskaya, N. G. Menzyanova // Indian Journal of Experimental Biology. – 2010. – V.48. – P. 679-696.

Відділ фізичної хімії та електрохімії розчинів

Ларін В. І. – завідуючий відділом, доктор хімічних наук, професор

Основна тематика відділу фізичної хімії та електрохімії розчинів:

 • Фізико-хімічні дослідження процесів розчинення та пасивації металів, комплексоутворення та асоціації у розчинах різного складу;
 • Експериментальне та теоретичне дослідження взаємодій в розчинах за участю органічних барвників та багатоатомних частинок;
 • Розвиток прикладного екологічного напрямку з удосконалення і розробки нових видів комплексної утилізації промислових відходів.
http://niichem.univer.kharkov.ua/velectro.htm
 • Larin V.I. Association between complex ferrumcyanide anions with pinacyanol cation in aqueous solution / V.I. Larin, S.A. Shapovalov // Chemistry & Chemical Technology. – 2012. – Vol. 6, № 1. – P. 25 – 29.
 • Shapovalov S.A. Heteroassociates of arsenazo with the pinacyanol cation in the presence of metal cations / S.A. Shapovalov // Open Journal of Physical Chemistry. – 2013. – Vol. 2. – P. 245 – 499.
 • Regularities of electrochemical dissolution of Cu 62 Zn alloy in chloride solution / E.B. Khobotova, L.M. Egorova, V.I. Larin, O.A. Beshentseva // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2014. – Vol. 50, № 1. – P. 43 – 49.
 • Lukashchuk T. S. Corrosion behaviour of aluminium in chloride solutions of different composition / T.S. Lukashchuk, V.I. Larin, S.V. Pshenichnaya // Problems of corrosion and corrosion protection of materials [Lviv] : 2014. – Vol. 1, № 10. – P. 110 – 114.

Відділ фізико-органічної хімії

Дорошенко А. О. – завідуючий відділом, доктор хімічних наук, професор

Основна тематика відділу фізико-органічної хімії :

 • Органічні флуорофори з фотопереносом протону і хемосенсори та наноматеріали на їх основі;
 • Синтез, фотофізика і фотохімічні перетворення флуоресцентних органічних сполук;

Виконуються роботи за договорами про науково-технічне співробітництво з Гданським університетом (Польща).

http://niichem.univer.kharkov.ua/vphysorg.htm
 • Sanin E.V. Spectral properties of dyes with interfragmental charge transfer: solvatochromism and solvatofluorochromism of 2-(3-coumaroyl)-benzopyrylium perchlorates / E.V. Sanin, A.I. Novikov, A.D. Roshal // International Journal of Spectroscopy. – 2014. – Vol. 2014, id.508153. – P.1 – 8.
 • 2,5-bis[2-(2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole – new sterically hindered high Stokes shift fluorophore sensitive to media viscosity / R.Y. Iliashenko, O.O. Borodin, M. Wera, A.O. Doroshenko // Journal of Photochemistry and Photobiology. A. Chemistry. – 2015. – Vol. 298. – P. 68 – 77.
 • Serdiuk I.E. 7-Hydroxyflavone revisited: spectral, acid-base properties and interplay of the protolytic forms in the ground and excited state / I.E. Serdiuk, A.S. Varenikov , A.D. Roshal // The Journal of Physical Chemistry. A. – 2014. – Vol. 118. – P. 3068 – 3080.

Відділ теоретичної хімії

Черановський В.О. – завідуючий відділом, доктор фізико-математичних наук, професор

Головна тематика відділу теоретичної хімії:

 • Теоретичне моделювання електронної будови і магнітних характеристик наноструктурованих матеріалів типу спінових драбин, нанотрубок, та аніон-радикальних солей;
 • Розробка нових методів врахування ефектів електронної кореляції для адекватного опису наноструктурованих матеріалів;
http://niichem.univer.kharkov.ua/vtheor.htm
 • Cheranovskii V.O. On a spectrum of the t–J model on a deformed lattice “necklace ladder” / V.O. Cheranovskii, E.V. Ezerskaya, A.A. Kravchenko // Low Temperature Physics. – 2012. – Vol. 38, № 6. – P. 606 – 615.
 • Cheranovskii V.O. U=∞ Hubbard model for 1D frustrated magnets/ V.O. Cheranovskii, E.V. Ezerskaya // Croatica Chemica Acta. – 2013. – Vol. 86, № 4. – P. 431 – 434.
 • Cheranovskii V.O. Magnetic properties of the infinite U Hubbard model on one-dimensional frustrated lattices / V.O. Cheranovskii, E.V. Ezerskaya // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – 2015. – Vol. 28, № 3. – P. 773 – 776.

Відділ радіохімії і радіоекології

Краснопьорова А.П. – завідуюча відділом, старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук

Основна тематика відділу радіохімії і радіоекології:

 • Супрамолекулярні штучні рецептори - високоселективні екстрагенти для видалення радіонуклідів з рідких середовищ на принципах "зеленої хімії";
 • Розробка стандартних довідкових даних;
 • Створення: засобів дезактивації робочих поверхонь, одягу та тіла від радіоактивних забруднень; екстрагентів для вилучення радіонуклідів із рідких середовищ; засобів для прискорення виведення радіонуклідів з організму;
http://niichem.univer.kharkov.ua/vradio.htm

Кафедра фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреації та туризму.

Голіков Артур Павлович — завідувач кафедри фізичної географії та картографії ХНУ ім. В.Н.Каразіна, доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України

Основні напрями досліджень:

 • Регіональне тематичне картографування та застосування ГІС у прикладних географічних дослідженнях (у тому числі – впровадження ГІС у роботу установ природно-заповідного фонду України, ландшафтні дослідження заповідних територій, ГІС-засоби досліджень біоти та рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції «Академік Вернадський»);
 • Гідрологічні, метеорологічні та кліматичні дослідження;
 • Геоекологічні та фізико-географічні дослідження;
 • Методичні підходи до сучасного викладання географічних дисциплін у системі безперервної географічної освіти;
 • Обґрунтування використання альтернативних енергетичних ресурсів в Україні;
 • Краєзнавчі та туристично-рекреаційні дослідження;

Партнери:

 • США, American Association of Geographers
 • Франція, Rennes Metropole (Університет Ренн-2)
 • Естонія, Університет Тарту
 • Естонія, Університет наук про життя
http://physgeo.univer.kharkov.ua/
 • B. Shulika, A. Nekos, A. Porvan [and etc.]. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. (розділ: The grapes as a source of maintenance and preservation of human health: forecasting crop yields). Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – 380 p. (p. 361-365)
 • Karasov O., Vieira A., Chervanyov I., Külvik M. Quantification of landscape coherence in view of nature management: informational approach (National Park Peneda-Gerês, Portugal) // ETIS 1.1.
 • Chervanyov Igor, Gryschenko Nadia. The consept of stability-noospheric development on the way of invironmentology Geography and Environmental Sciences // Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - series Geography, vol. 59 no. 2 / 2013
 • Chervanyov I., Gryshchenko N. Towards two ways of constructive geography development in Ukraine // Scientific Annals of “AlexandruIoanCuza” University of Iasi – Geography series / 2014 – vol. 59, issue 2. – P. 153–168.
 • I. Chervanyov, I. Burdun Experience of geoecological monitoring of dangerous local geochemical objects in urban environment by remote sensing using data «LANDSAT – 5 TM»: of educational research cooperation // II International Congress LADCES: New York, 2014.
 • Reshetchenko S., Udovychenko A. The wind regime in the Donetsk region // «Yale Journal of Science and Education». – № 1, 2015, 1049-1058.
 • Polonskyi O., Rechetchenko S., Kibal’chich I. Features of temperature regime formation in forest and steppe Left-bank Ukraine under the influence of low frequency climate signals // Canadian Journal of Science and Education, Toronto. – № 2. – P. 1049-1058
 • Shulika B. Agroclimatic resources of the North-Eastern steppe land of Ukraine and growing grapes. // Proceedings of the IX International Academic Congress "Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia"
 • Sinna O.I. Development of a GIS-project for organizing research data for biota and bottom topography near the antarctic station «Akademik Vernadsky», Galindez i., Argentine is., West Antarctica / O.I. Sinna, A.Yu. Utevsky, V.S. Popov, Y.A. Ostroverkh, D.V. Shmyrov // VIII International Antarctic Conference dedicated to the 25th anniversary of Ukraine's accession to the Antarctic Treaty: abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 95.
 • Utevsky A.Yu. Development of the marine protected area network in the Argentine islands area (Akademik Vernadsky antarctic station, Ukraine) / A.Yu. Utevsky, S.Yu. Utevsky, M.Yu. Kolesnykova, D.V. Shmyrov, О.I. Sinna // VII International Antarctic Conference “Antarctic research: new horizons and priorities”: abstracts. – Kyiv, 2015. – P. 9.
 • Utevsky A.Yu. Realization of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. / Utevsky A.Yu., Sennaya E. I., Kolesnykova M.Yu. // CCAMLR Science: WG-EMM-14/41 (2014).
 • Utevsky A.Yu. Changes of population structure in common benthic species of the proposed Stella Creek MPA in the vicinity of the Akademik Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica / A.Yu. Utevsky, K.S. Tabikelova, E.I. Sennaya, S.Yu. Utevsky // CCAMLR Science: WG-EMM-15/41 (2015).
 • Utevsky A.Yu. Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station, Ukraine) / A.Yu. Utevsky, M.Yu. Kolesnykova, D.V. Shmyrov, О.I. Sinna // Ukrainian Antarctic journal. – No.13/2014. – P. 225-230.

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Максименко Надія Василівна - кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри

Наукові інтереси:

 • Ландшафтна екологія;
 • Ландшафтно-екологічне планування;
 • Екологія атмосферних процесів;
 • Природно-заповідна справа;
 • Фрактальні дослідження природних комплексів і ландшафтний дизайн.

http://ecology.univer.kharkov.ua/uk/students/schedule/13
 • Максименко Надія Василівна, заступник декана екологічного факультету отримала науковий грант Варшавського університету – нагороду Івана Виговського.


 • GEOCHEMICAL ANALYSIS OF THE URBAN LANDSCAPE (ON THE EXAMPLE OF KHARKIV) / N Maksymenko, A Klieshch // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky 4 (3), 127-130
 • PRINCIPLES OF SYNERGETIC PARADIGM IN LANDSCAPE-ECOLOGICAL PLANNING OF RIVER BASIN / N Maksymenko // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky 1 (4), 91-93

Свяжитесь с нами

Адрес:
площадь Сободы 6, Харьков, Украина, ауд 271., 61000
Телефон:
+38(057)705-20-30
E-mail: germany@karazin.ua
ukr.germany@gmail.com
Facebook: facebook.com/GermanyKarazin