Гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и социально-экономических обществ

Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки

Меркулова Тамара Вікторівна – Професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри

Наукові інтереси:

 • Поведінкова та експериментальна економіка;
 • Інституціональна економіка;
 • Оподаткування;
 • Нерівність та економічне зростання.

http://www.cyber.kharkov.ua/page-about.html
 • М/н конференція „Eastern Europe in the Face of Modernization Challenge” (УЛ, 26-27.11.2012) Учасник – д.е.н., проф. Меркулова. Тема доповіді: «Modernization of Ukraine: statistical profiles». Центр забезпечив організаційну підтримку і підготовку візиту, а також допомогу в перекладі доповіді.
 • V Всесвітній конгрес з бізнес-етики у Варшаві (Університет ім. Леона Козьмінського, 11-14 липня 2012). Доповідь Т.В. Меркулової та Т.В. Біткової «Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results case–study of Ukraine». Стаття опублікована в матеріалах конференції.
 • М/н конференція «Економіка та Суспільство» (УЛ, 24-27.09.2015) – проф. Олександр Да-видов, проф. Тамара Меркулрва, доц. Тетяна Біткова.
 • Спільна монографія (економічний ф-т ХНУ – ф-т менеджменту Лодзінської Політе-хніки, 2014-2015) „The current problems of business management in Poland and Ukraine”. Ук-раїнський розділ підготовлено науковцями економічного факультету ХНУ проф. О.І. Да-видовим, порф.Т.В. Меркуловою, доц. Т.В. Бітковою, доц. К.Ю. Кононовою (англ. мо-вою).
 • Статті науковців економічного факультету проф. Т.В. Меркулової, доц. Т.В. Біткової Trust measurement: comparative analysis of experimental and sociological methods та соціологічного факультету проф. Л.Г. Сокурянська у співавторстві з проф. Марією Зеліньською Opinions on the events in eastern Ukraine in 2014 as an indicator of the generalised socio-political beliefs, Polish-Ukrainian comparisons) у «Любуському щорічнику», 2016-2017 (видання індексова-не у базі Сopernicus Interntional, impact factor =5), англ. мова
 • Tamara Merkulova, Tatyana Bitkowa. Owner/manager dilema in the context of tax evasion: models and experiments. Current problems of anagement of modern organizations in Poland and Ukraine. Monographs 2014. Lodz university of technology. P. 122-140.
 • Стажування д.е.н., проф. Меркулової у фундації Central European Academy Studies and Certifications «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок». Сертифікат післядип-ломної освіти за формою Міністерства освіти Польщі.
 • В рамках проекту «Informatyka – studia z gwarancją szkcesu”, фінансованого Євросою-зом, проф. економічного факультету Т.В. Меркулова відвідала УЛ із лекціями з Екс-периментальної економіки (“Opportunism and reciprocity in economic behavior: “Public Goods” game results - case study of Ukraine”, Comparative analysis of the results of the experiments with participation of Polish and Ukrainian students)

Школа: «Системні та творчі аспекти перекладу»

Ребрій Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови

Основні напрямки діяльності:

 • Діяльнісний підхід до вивчення перекладу;
 • Експериментальне моделювання перекладацької діяльності;
 • Визначення та характеризація механізмів перекладацької творчості;
 • Системний підхід до перекладу, різнорівневі засоби реалізації перекладацької творчості.
 • Language–Literature–the Arts: A cognitive-Semiotic Interface: Peter Lang, 2017 колективна монографія серії “Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture” (https://www.peterlang.com/view/product/22923)
 • переклад статей для Handbook of Translation Studies видавництва John Benjamins Publishing Company (https://www.benjamins.com/online/hts/list/jats-translators)

Свяжитесь с нами

Адрес:
площадь Сободы 6, Харьков, Украина, ауд 271., 61000
Телефон:
+38(057)705-20-30
E-mail: germany@karazin.ua
ukr.germany@gmail.com
Facebook: facebook.com/GermanyKarazin