Программы

 • Международная программа университета Виадрина для выпускников (VIP)

  Опубликовано: 22 ноября 2019

  Мероприятие

  Уважаемые выпускники,

  Европейский университет Виадрина (Франкфурт на Одере) открывает подачу заявок на международную программу Viadrina - для выпускников (Viadrina International Program – for Graduates - VIP). Программа финансируется Европейским университетом Viadrina и Немецкой службой академических обменов (DAAD). VIP стремится поддерживать международную сеть молодых учёных (аспирантов, кандидатов наук, докторантов) и их более активное участие в международных исследовательских контекстах и дискуссиях.

  Молодые учёные могут подать заявку на пребывание в Европейском университете Viadrina в 2020 году для ознакомления с исследовательской средой в университете Виадрина по следующим научным направлениям:

  - Экономика и управление бизнесом;
  - Право;
  - Общественные и культурные науки.

  VIP предоставляет учёным из зарубежных университетов возможность получать финансирование пребывания в Европейском университете Виадрина (на период до 3 месяцев). Эта стипендия позволяет международным аспирантам установить контакты с профессорами университета Виадрина для сотрудничества в области исследований или других возможностей.

  Заявки принимаются до 12 января 2020 года (23:59 CET).

  Более подробную информацию Вы можете получить обратившись в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • Учебная стипендия: магистратура по всем академическим дисциплинам от DAAD

  Опубликовано: 4 ноября 2019

  Программа

  Приглашаем Вас принять участие в стипендиальной программе от Немецкой службы академических обменов (DAAD). Эта программа предоставит Вам возможность продолжить свое академическое образование в Германии с помощью последипломного курса обучения.

  Кто может подать заявку?
  Выпускники с высокой квалификацией, которые закончили первую степень (бакалавр или сравнимую академическую степень) не позднее, чем к началу учебной программы.

  Продолжительность финансирования: от 10 до 24 месяцев, в зависимости от продолжительности выбранной учебной программы.

  Стипендиальные выплаты: 850 евро в месяц

  Наиболее важные критерии выбора:
  - академические достижения
  - академические и личные причины планируемого учебного проекта в Германии.

  Язык: немецкий, английский.

  Дедлайн подачи заявок: 15 ноября 2019 года.

  Начало программы – 1 октября 2020 года.

  По всем дополнительным вопросам обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • Bridge2ERA EaP - Конкурс з інтеграції країн Східного партнерства в Європейський дослідницький простір

  Опубликовано: 13 августа 2019

  Программа

  Bridge2ERA EaP - Конкурс з інтеграції країн Східного партнерства в Європейський дослідницький простір

  Мета надання підтримки

  В останні роки Вірменія, Грузія, республіка Молдова та Україна були асоційовані до Європейської рамкової програми «Горизонт 2020». Тим не менше, їхня участь у Європейських рамкових програмах досліджень порівняно низька. Двостороннє наукове співробітництво між Німеччиною та країнами Східного партнерства, яке систематично розвивалося BMBF протягом останніх років і десятиліть, тепер повинно також сприяти їх активній участі і на європейському рівні.

  Метою цього заходу підтримки є залучення німецьких заявників та їхніх партнерів з країн Східного партнерства до поточної та майбутньої рамкової дослідницької програми шляхом спільних дослідницьких та інноваційних проектів, що повинно забезпечити інтенсивну та довгострокову співпрацю. В рамках заходу підтримується як розбудова існуючої кооперації, так і налагодження нових контактів для ініціювання нової співпраці.

  Предмет підтримки

  Участь у конкурсі відкрита для науковців усіх дисциплін, які можуть зробити відповідний внесок у визначені нижче теми:

  • Інформаційні та комунікаційні технології
  • Нанотехнології
  • Сучасні матеріали
  • Біотехнології
  • Передове виробництво та переробка
  • Здоров’я, демографічні зміни та добробут
  • Харчування та безпека харчових продуктів, стале сільське та лісове господарство, морські, морські та лімнологічні дослідження
  • Безпечна чиста та ефективна енергетика
  • Розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт
  • Захист клімату, ефективність використання ресурсів та сировини
  • інклюзивні, інноваційні та рефлексивні суспільства
  • безпечне суспільство

  Заявки можуть подаватися німецькими вищими навчальними закладами, позауніверситетськими науково-дослідними установами та іншими установами, що виконують наукові дослідження, а також підприємствами, зокрема малими та середніми підприємствами (МСП), які відповідають цілям та умовам гранту.

  Строк подачі проектної заявки
  Офіційні проектні заявки можуть подаватися до 6 грудня 2019 р.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • Международная программа университета Виадрина для выпускников (VIP)

  Опубликовано: 1 августа 2019

  Программа

  Уважаемые аспиранты,

  Европейский университет Виадрина (Франкфурт на Одере) открывает подачу заявок на предоставления стипендий для проведения научных исследований в 2019 году. VIP-фонд, финансируемый за счет средств Европейского университета Viadrina, а также программы DAAD «Stibet Doktoranden», стремится поддерживать международную сеть докторантов и создать собственный исследовательский профиль. Программа департамента международных отношений университета Виадрина предлагает докторантам перспективу создания международного исследовательского и карьерного профиля.

  VIP предоставляет докторантам из зарубежных университетов возможность получать финансирование пребывания в Европейском университете Виадрина (на период до 3 месяцев).

  Заявки принимаются до 22 сентября 2019 года (23:59 CET).

  Задать волнующие Вас вопросы или оставить отзыв Вы можете на сайте УНАЦ нажав на кнопку в правом-нижнем углу экрана.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • Грант на проведение исследований в ScienceCampus EEGA для постдокторантов

  Опубликовано: 18 июля 2019

  Программа

  Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) стремится развивать новые перспективы исследований в Восточной Европе, участвует в мероприятиях по обмену знаниями с заинтересованными сторонами и продвигает молодых учёных. Из этого следует, что междисциплинарное и многогранное исследование процессов глобализации является ключом к лучшему пониманию реальных событий в обществе. Основное внимание уделяется разнообразным, иногда парадоксальным проектам глобализации в Восточной Европе «изнутри» и «извне», и, таким образом, на самоопределение восточноевропейских обществ в глобальном масштабе. EEGA объединяет междисциплинарные знания и опыт учёных, связанных как с университетами, так и с исследовательскими институтами в научном регионе Лейпциг-Йена-Галле.

  К подаче заявок приглашаются учёные ХНУ имени В.Н. Каразина следующих направлений:
  - Политология;
  - Социология;
  - Философия;
  - История;
  - Международные экономические отношения;
  - Юриспруденция;
  - Психология.

  Совместно с партнерами из региона, EEGA изучает:
  - Области миграции и мобильности;
  - Бизнес-стратегии и политическую экономику;
  - Культурные и интеллектуальные перспективы и самобытность;
  - Политическую интеграцию на меняющейся глобальной арене.

  Первоочередная миссия - преодоление предрассудков и клише, некоторые из которых уходят корнями в эпоху «холодной войны» и способствование информированному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и (внутренней) динамике.

  Заявка должна быть связана с одной или несколькими областями исследований EEGA.

  EEGA фокусируется на пяти областях исследований:
  1. Мобильность и Миграционные Режимы в Восточной Европе;
  2. Самопозиционирование Восточной Европы в процессе создания нового мирового порядка;
  3. Бизнес-стратегии и основы политической экономики
  4. Культурные и интеллектуальные перспективы
  5. Восточная Европа в эпоху европеизации

  Крайний срок подачи заявок: 1 сентября 2019 года

  Период финансирования: от 1 месяца до 6 месяцев

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • „Интеграция стран Восточного партнёрства в Европейское научное пространство Bridge2ERA EaP“

  Опубликовано: 11 июля 2019

  Грант

  Уважаемые учёные !

  Федеральное министерство образования и науки Германии объявило новый конкурс на получение грантов "Интеграция стран Восточного партнерства в Европейское научное пространство Bridge2ERA EaP".

  Целью программы является поддержка привлечения немецких исследователей и их партнеров из стран Восточного партнерства, включая Украину, к совместным научным и инновационным проектам в рамках актуальной и последующей Рамочной программы ЕС по научным исследованиям и создания таким образом условий для интенсивного и долгосрочного сотрудничества ученых.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • EEGA: Открыт приём заявок на гранты для аспирантов и выпускников

  Опубликовано: 28 июня 2019

  Программа

  Уважаемые друзья!

  Одна из целей EEGA - разрушить регионально разделенные подходы и способствовать осознанному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и динамике. Новый курс на магистерскую программу «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе» поможет продвинуть это понимание среди молодых исследователей до уровня аспирантуры.

  Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) стремится развивать новые перспективы исследований в Восточной Европе, участвует в мероприятиях по обмену знаниями с заинтересованными сторонами и продвигает молодых учёных. Из этого следует, что междисциплинарное и многогранное исследование процессов глобализации является ключом к лучшему пониманию реальных событий в обществе. EEGA объединяет междисциплинарные знания и опыт учёных, связанных как с университетами, так и с исследовательскими институтами в научном регионе Лейпциг-Йена-Галле.

  EEGA будет предоставлять как финансовую, так и тематическую поддержку стипендиатам. EEGA облегчает доступ к существующей инфраструктуре в учреждениях-членах EEGA. Обладатели стипендии получают возможность участвовать в существующих докторских и институциональных коллоквиумах и других мероприятиях институтов-партнров EEGA. ScienceCampus также предлагает дополнительные учебные мероприятия и услуги для стипендиатов. Обладатели стипендии получат возможность получить конкретные консультации от учёных EEGA и приглашенных исследователей, индивидуальные консультации с координаторами области исследований в ScienceCampus, а также учебные занятия, организованные EEGA. Программа включает в себя консультации и тренинги.

  EEGA фокусируется на пяти областях исследований:
  1. Мобильность и Миграционные Режимы в Восточной Европе;
  2. Самопозиционирование Восточной Европы в процессе создания нового мирового порядка;
  3. Бизнес-стратегии и основы политической экономики
  4. Культурные и интеллектуальные перспективы
  5. Восточная Европа в эпоху европеизации

  Конечный срок подачи заявок: 25 июля 2019 года

  Начало финансирования: 1 октября 2019

  Период финансирования от 4 недель до 3 месяцев

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Приглашаем в увлекательное автопутешествие по Европе

  Опубликовано: 20 мая 2019

  Программа

  Дорогие друзья!

  Приглашаем самых активных и любознательных молодых людей (с биометрическим загранпаспортом) в увлекательное автопутешествие по Европе в составе студенческой группы.

  Маршрут: Харьков-Львов-Краков-Дрезден-Вюрцбург-Нюрнберг-Прага-Львов-Харьков.

  Период: 12-22 июня 2019.

  Цель: погружение в Европейское жизненное пространство, чтобы найти свой путь, свои ценности и ориентиры в жизни.

  В программе: посещение трех университетов: Ягеллонского (Краков), университетов Вюрцбурга и Нюрнберга, официальные и неформальные встречи с представителями и студентами, интересные экскурсии и прогулки по городам.

  Коллектив: студенческая группа 17+ лет.

  Ожидаемый результат: расширение кругозора и сознания, приобретение уверенности в собственных силах и личностном успехе, решение о дальнейшем обучении в Европе (а некоторые могут задуматься о стажировке за рубежом), приобретение навыка самостоятельных путешествий, устранение разнообразных барьеров на своем пути и многое другое.

  Руководитель: доцент, к.э.н., экономист-международник с 10-летним опытом студенческих путешествий, которые создает сама (каждый раз новое).

  Для студентов ХНУ имени В. Н. Каразина поездка официальная, оформляется приказом ректора как командировка. По окончанию поездки все участники получают сертификат участника международного научно-исследовательского проекта.

  Для участия обращайтесь к Татьяне Ким (tetjana.kim@gmail.com).

 • Viadrina International Program – for Graduates (VIP)»

  Опубликовано: 16 мая 2019

  Программа

  Уважаемые коллеги!

  Мы рады сообщить, что международная программа «Viadrina International Program – for Graduates (VIP)» для будущих Ph.D. возвращается!

  Программа, которая финансируется Европейским университетом Виадрина (Франкфурт-на-Одере) и Немецкой службой академических обменов (DAAD), стремится поддерживать международную сеть докторантов, а также их более активное участие в международных исследованиях и дискуссиях.

  Стипендия позволит будущим Ph.D. взаимодействовать с профессорами Европейского университета Виадрина для сотрудничества в области исследований или своих потенциальных докторских возможностей по следующим направлениям:
  - Экономика и управление бизнесом;
  - Право;
  - Общественные и культурные науки.

  Возможна подача заявки на стипендию на пребывание в Европейском университете Виадрина на срок до трёх месяцев.

  Дедлайн подачи заявок - 23 июня 2019 года.

  По всем дополнительным вопросам обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина.

 • Открыт прием заявок на участие в летней школе «Viadrinicum»

  Опубликовано: 12 мая 2019

  Летняя школа

  Уважаемые коллеги,

  Открыт прием заявок на участие в летней школе «Viadrinicum»: Trans Sectoral Urban Lab. Participatory Urbanism Beyond Metropoleis.

  Место проведения: Франкфурт (Одер)

  Период: 19 августа - 1 сентября 2019

  Участвовать могут студенты бакалаврата, магистратуры и аспирантуры, до 35 лет из любой профессиональной области, заинтересованные в межотраслевом и междисциплинарном подходах к урбанистическим вопросам в постсоциалистическом контексте.

  Viadrinicum - это ежегодная летняя школа, посвященная странам региона Восточного партнерства с особым акцентом на Украине. В этом году летняя школа будет проходить в форме межотраслевой урбанистической лаборатории (UrbanLab), целью которой является решение сложных проблем местного урбанизма, городского развития и активного гражданства в малых и средних постсоциалистических городах с разных теоретических и методологических позиций. Школа позволит своим участникам углубить свои знания о теориях (пост-) социалистического урбанизма, моделях городского развития и стратегиях активного гражданства с помощью академических семинаров и повысить свои практические и методологические навыки в рамки нескольких проектных семинаров.

  Помимо академической части, участники школы также смогут разрабатывать свои собственные небольшие (командные) проекты в рамках трех семинаров (Art.Lab, Doc.Lab, Research.Lab) под непосредственным руководством опытных специалистов.

  Кроме того, будут проходить показы фильмов, публичные дискуссии и сессии, на которых участники смогут обсудить свои собственные научные или культурные проекты со сверстниками и учеными.

  Конечный срок подачи заявок: 02 июня 2019 г.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Международная парламентская стипендия (IPS) 2020

  Опубликовано: 11 мая 2019

  Программа

  Німецький Бундестаґ щорічно надає «Міжнародну парламентську стипендію» молодим випускникам вищих навчальних закладів з країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, які цікавляться політикою.

  «Міжнародна парламентська стипендія» розрахована на талановиту молодь, яка прагне активно працювати над впровадженням демократичних цінностей на своїй батьківщині. Німецький Бундестаґ надає таким молодим людям можливість протягом тримісячного стажування в офісі одного з депутатів Бундестаґу безпосередньо ознайомитися з парламентською системою та процесами прийняття політичних рішень в Німеччині, а також здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності.

  Метою Програми є також розвиток та зміцнення відносин між Німеччиною та країнами-учасницями. Виходячи з цього, Бундестаґ очікує, що стипендіати будуть реалізовувати та застосовувати знання, здобуті в рамках Програми, у своїй рідній країні.

  Програма триватиме з 1 березня по 31 липня 2020 року.

  Заявки приймаються до 31 липня 2019 року (включно)

  Основним блоком Програми є тримісячна співпраця з одним із депутатів Німецького Бундестаґу. У цей час стипендіати активно долучаються до роботи офісу депутата. Вони супроводжують своїх депутатів на засідання комітетів, фракцій та інших комісій, і таким чином отримують можливість ознайомитися з принципами роботи, взаємозвязками та робочими процесами у парламенті. Окрім того, стипендіати регулярно відвідують інформаційні програми та семінари, які організовуються Бундестаґом та політичними фондами. До того ж стипендіати зараховуються на навчання до Гумбольдського університету на літній семестр, а також можуть відвідувати лекції та семінари у Берлінському вільному університеті та Технічному університеті Берліна.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Прием заявок на магистерскую программу «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе»

  Опубликовано: 6 мая 2019

  Программа

  Уважаемые друзья!

  Университет Лейпцига в сотрудничестве с Leibniz ScienceCampus Eastern Europe Global Area (EEGA) проводит открытый конкурс заявок на магистерскую программу «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе» (MA programme “European Studies - Eastern Europe in a Global Perspective”).

  Одна из целей EEGA - разрушить регионально разделенные подходы и способствовать осознанному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и динамике. Новый курс на магистерскую программу «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе» поможет продвинуть это понимание среди молодых исследователей до уровня аспирантуры.

  Прием заявок открыт до 31 мая 2019 года.

  Двухлетняя программа магистратуры даст возможность познакомиться как с культурными традициями, так и с современными инновационными процессами в странах Восточной Европы. Процессы трансформации и формирования идентичности рассматриваются и интерпретируются в сравнительной перспективе. Студенты смогут исследовать будущие культурные и социально-политические тенденции. Программа междисциплинарных исследований включает в себя не только экономические, социальные и юридические науки, но также модули по истории культуры и литературоведению. Основное внимание уделяется соответствующим исследовательским подходам и методам, которые позволят пролить свет на эту тему, например, на культурные или социальные явления в Восточной Европе.

  Институт глобальных и европейских исследований тесно сотрудничает с Институтом славяноведения, юридическим и теологическим факультетами, Центром совместных исследований 1199 «Процессы пространственности в глобальных условиях» Лейпцигского университета.

  Дополнительные перспективы возникают в результате сотрудничества с неуниверситетскими исследовательскими институтами, такими как Институт истории и культуры Восточной Европы им. Лейбница (GWZO), Институт Саймона-Дубнова и Leibniz ScienceCampus Восточноевропейское глобальное пространство (EEGA), а также с Высшей школой глобальных и региональных исследований.

  Семинары и лекции частично проводятся на английском языке. В третьем семестре у студентов также будет возможность обучаться заграницей в одном из университетов-партнеров GESI (например, Вроцлав, Будапешт, Загреб, Вильнюс) или, как правило, в университете-партнере Лейпцигского университета (в частности, Минск, Киев, София).

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

  Опубликовано: 26 апреля 2019

  Программа

  СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У НІМЕЧЧИНІ НА 2020 РІК

  Стипендіальна програма існує з 2015 року і пропонує активним і мотивованим студентам унікальну можливість стажування на провідних підприємствах Німеччини, які представляють ключові галузі економіки. Серед них є як відомі світові компанії – лідери у своїй галузі (Bosch, Bombardier, Volkswagen, SAP, PwC, Commerzbank, Metro, Kaufland, Deutsche Bahn, John Deer, Allianz, Hannover Rück, Roland Berger).

  З 2015 року заявку на проходження стажування в Німеччині в рамках програми подали близько 1700 студентів з України. Станом на грудень 2018 року було організовано стажування для 153 стипендіатів у 65 німецьких компаніях. Молоді українці мають нагоду отримати практичні навички та міжнародний досвід у Німеччині, і після повернення до України випускники програми зазвичай знаходять гідну роботу, яка відповідає їхньому рівню кваліфікації. Стажування є важливим внеском в розвиток майбутнього потенціалу України, адже у такий спосіб мотивовані випускники вищих навчальних закладів отримують хорошу можливість для покращення своїх професійних перспектив на міжнародному рівні.

  Програма фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва і розвитку (BMZ) та приймаючими компаніями. Вона впроваджується спільними зусиллями Торгово-промислової палати України (Київ) та Німецького товариства економічного співробітництва (GIZ GmbH).

  Напрями навчання: - управління відходами та утилізація,
  - зелена економіка та навколишнє середовище,
  - енергетика та ВДЕ,
  - гео- та електротехніка,
  - економіка, комерційна діяльність,
  - банківська справа,
  - фінанси та страхування,
  - хімія та фармакологія,
  - комп’ютерні науки,
  - право,
  - комунікація та ЗМІ,
  - географія,
  - політологія,
  - соціологія,
  - транспорт та логістика тощо.

  Цільова аудиторія:
  ▪ студенти 3–5 курсів (вищі семестри – щонайменше 2 повних роки навчання або ті, які закінчують другий курс у цьому році);
  ▪ випускники та аспіранти (до 30 років).

  Заявник має володіти англійською і/або німецькою мовою. Наявність мовного сертифікату не є необхідною умовою.

  Участь у програмі безкоштовна.

  Кінцева дата подачі заявок – 15 червня 2019 року.

  Участь у програмі коштує пару годин твого часу, які кардинально можуть змінити хід твого життя !

  НАЙКРАЩЕ У ЖИТТІ ОТРИМУЮТЬ НЕ НАЙКРАЩІ, А НАЙАКТИВНІШІ.

  За додатковою інформацією та умовами участі звертайтеся в Українсько-Німецький академічний центр, аудиторія 271, північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 • Грант на проведение исследований в ScienceCampus EEGA для постдокторантов

  Опубликовано: 13 декабря 2018

  Программа

  Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) стремится развивать новые перспективы исследований в Восточной Европе, участвует в мероприятиях по обмену знаниями с заинтересованными сторонами и продвигает молодых учёных. Из этого следует, что междисциплинарное и многогранное исследование процессов глобализации является ключом к лучшему пониманию реальных событий в обществе. Основное внимание уделяется разнообразным, иногда парадоксальным проектам глобализации в Восточной Европе «изнутри» и «извне», и, таким образом, на самоопределение восточноевропейских обществ в глобальном масштабе. EEGA объединяет междисциплинарные знания и опыт учёных, связанных как с университетами, так и с исследовательскими институтами в научном регионе Лейпциг-Йена-Галле.

  К подаче заявок приглашаются учёные ХНУ имени В.Н. Каразина следующих направлений:
  - Политология;
  - Социология;
  - Философия;
  - История;
  - Международные экономические отношения;
  - Юриспруденция;
  - Психология.

  Совместно с партнерами из региона, EEGA изучает:
  - Области миграции и мобильности;
  - Бизнес-стратегии и политическую экономику;
  - Культурные и интеллектуальные перспективы и самобытность;
  - Политическую интеграцию на меняющейся глобальной арене.

  Первоочередная миссия - преодоление предрассудков и клише, некоторые из которых уходят корнями в эпоху «холодной войны» и способствование информированному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и (внутренней) динамике.

  Заявка должна быть связана с одной или несколькими областями исследований EEGA.

  EEGA фокусируется на пяти областях исследований:
  1. Мобильность и Миграционные Режимы в Восточной Европе;
  2. Самопозиционирование Восточной Европы в процессе создания нового мирового порядка;
  3. Бизнес-стратегии и основы политической экономики
  4. Культурные и интеллектуальные перспективы
  5. Восточная Европа в эпоху европеизации

  Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2019 года

  Период финансирования: от 1 месяца до 6 месяцев

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ имени В.Н. Каразина.

 • Курсы для журналистов в бывшем монастыре в Мюнхене

  Опубликовано: 20 августа 2018

  Программа

  Особенность этой программы заключается в том, что на протяжении трех недель стипендиатам предстоит жить и учиться в здании бывшего католического монастыря в Мюнхене. Почему было выбрано такое необычное место? Институт поддержки молодых журналистов официально является школой журналистики католической церкви в Германии. Он был основан в 1968 году по решению Конференции католических епископов в Германии.

  Участников программы расселяют в здании монастыря по отдельным кельям, каждая из которых носит имя известного немецкого журналиста. Со времен средневековья кельи были несколько модернизированы. Теперь они оборудованы душем, туалетом, радиоприемником и имеют выход в интернет. Стены каждой комнаты украшает мемориальная доска с биографией известного немецкого журналиста.

  Денег на карманные расходы стипендиаты не получают. Зато организаторы берут на себя транспортные расходы и обеспечивают трехразовое питание. Как правило, первая неделя посвящена изучению особенностей работы немецкой прессы и методам сбора журналистской информации.

  Приглашенные преподаватели и журналисты на немецком языке проводят тематические семинары, где они рассказывают про разновидности немецких газетных жанров. Затем стипендиаты выходят в свободное плавание. Они отправляются в центр баварской столицы в поисках информации для учебных репортажей. К концу первой недели участники должны представить самостоятельно подготовленные новость, заметку и репортаж. В ходе второй недели стипендиаты учатся работать с видеокамерой. Они снимают сюжеты и записывают интервью в специально оборудованной учебной телестудии.

  В свободное от учебы время участники посещают редакции телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk и газеты Süddeutsche Zeitung, а также другие немецкие СМИ и общественные организации. В течение третьей недели стипендиаты подводят итоги, учатся технике газетной фотографии, делают снимки других и фотографируются сами. В выходные проводятся экскурсии по Мюнхену и другим городам Германии.

  Принять участие в программе Ostkurs могут молодые люди из стран Центральной и Восточной Европы, которые профессионально или полупрофессионально занимаются журналистикой. Они должны работать в прессе, на радио или в интернет-изданиях. При этом важно, чтобы соискатели умели делать репортажи и самостоятельно собирать информацию на немецком языке. По возрасту участники должны быть не моложе 19 и не старше 32 лет.

  Подача заявок на курс 2019 года будет возможна с осени 2018 года.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ ЙОХАННЕСА РАУ ДЛЯ ПОЛИТОЛОГОВ И ПРАВОВЕДОВ

  Опубликовано: 6 августа 2018

  Программа

  Институт партийного права и истории партий Германии и Европы (Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung, PRuF), действующий при Университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе, совместно с парламентом земли Северный Рейн-Вестфалия выделяет 4 стипендии выпускникам и перспективным молодым ученым в области политики и права. Стипендия предназначена для выпускников вузов из Центральной и Восточной Европы, которые намерены получить ученую степень в одной из этих областей науки.

  К моменту подачи заявки соискатели должны уже иметь диплом магистра или сдать выпускной квалификационный экзамен по праву или политологии и быть не старше 32 лет. При отборе учитывается опыт самостоятельной исследовательской работы, а также оценки, полученные у себя в вузе по профильным дисциплинам. Стипендиальная программа названа в честь Йоханнеса Рау (Johannes Rau) – бывшего федерального президента и представителя Социал-демократической партии Германии.

  Стипендиаты получают возможность:
  • заняться собственным научно-исследовательским проектом с прицелом на получение ученой степени на философском или юридическом факультете непосредственно в Университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе;
  • получить необходимые навыки научной работы для подготовки к получению ученой степени в ВУЗе;
  • провести самостоятельное научное исследование при PRuF, не оканчивая Университет имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

  В рамках стажировки участникам программы предлагается также пройти практику непосредственно во фракциях либо администрации парламента земли Северный Рейн – Вестфалия, чтобы собрать фактографический материал, необходимый для диссертации.

  Обычно на проведение исследования и прохождение практики участникам программы отводится 12 месяцев. В случае если стипендиат демонстрирует выдающиеся успехи в научной работе или при необходимости продолжить разработку проекта, ему дается возможность продлить сроки получения стипендии на год или два.

  Ежемесячно на протяжении всего срока пребывания в Германии стипендиатам выплачивается базовая стипендия. Университет имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе готов также посодействовать будущим стипендиатам в поиске и съеме жилья.

  Крайний срок подачи заявок - 30.09.2018.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Магистерская программа «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе»

  Опубликовано: 10 мая 2018

  Программа

  Украинско-Немецкий академический центр приглашает принять участие в новой магистерской программе «Европейские исследования - Восточная Европа в глобальной перспективе» в университете Лейпцига в сотрудничестве с Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) начиная с этого зимнего семестра.

  Одна из целей EEGA заключается в том, чтобы сломать регионально разделенные подходы и способствовать информированному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и динамике. Новый магистерский курс по Восточной Европе помогает продвигать это понимание среди молодых исследователей на постдипломном уровне.

  Заявка на участие открыта до 31 мая 2018 года.

  2-летняя магистерская программа дает возможность:
  - Заниматься как культурными традициями, так и современными инновационными процессами в странах Восточной Европы;
  - Рассматриваются и интерпретируются процессы трансформации и формирования идентичности в сравнительной перспективе;
  - Студенты будут в состоянии распознавать будущие культурные и общественно-политические тенденции.

  Программа включает в себя междисциплинарные исследования:
  - экономические науки;
  - социальные науки;
  - право;
  - история культуры и литературы.

  Семинары и лекции частично проводятся на английском языке.

  В третьем семестре студентам также будет рекомендоваться учиться в одном из университетов-партнеров GESI (например, в Вроцлаве, Будапеште, Загребе, Вильнюсе) или в партнерском университете университета Лейпцига (в частности в Киеве, Минске, Софии и др.).

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ УКРАИНЫ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2019 ГОД

  Опубликовано: 8 мая 2018

  Программа

  Украинский-немецкий академический центр приглашает студентов и выпускников ХНУ имени В. Н. Каразина и вузов города Харькова к участию в:

  «Стипендиальная программа НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ УКРАИНЫ »

  Объявляется набор студентов и выпускников для прохождения практики в Германии на 2019

  Программа предлагает активным и мотивированным студентам уникальную возможность пройти профильную стажировку и получить практический опыт на ведущих предприятиях Германии. Среди них есть как известные мировые компании, так и малоизвестные широкой публике представители малого и среднего бизнеса. К участникам программы также относятся некоторые исследовательские институты, предоставляющие места аспирантам и студентам, которые связывают свое будущее с научной деятельностью.

  Подавать заявки могут выпускники или студенты высших семестров, которые на момент стажировки закончили минимум два курса по следующим направлениям: математика, компьютерные науки, электротехника, химия, биология, энергетика, политология, финансы, экономика, страхование, банковское дело, транспорт и логистика, машиностроение, экономическая информатика, мехатроника, гражданское и промышленное строительство, германистика, сельское хозяйство и тому подобное. Возрастное ограничение для стипендиатов - 30 лет. Заявитель должен владеть английским языком. Знание немецкого языка приветствуются. Наличие языкового сертификата не является необходимым условием.

  Практика начинается 1 февраля 2019 и продлится от трех до пяти месяцев.

  Заявки подаются в 15.06.2018.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • СТИПЕНДИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА UNIVERSITY OF MANNHEIM, ГЕРМАНИЯ

  Опубликовано: 13 апреля 2018

  Программа

  СТИПЕНДИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА UNIVERSITY OF MANNHEIM, ГЕРМАНИЯ

  Заявки на обучение на программе бакалавриата принимаются с 15 мая по 16 июля 2018

  Заявки на программы магистратуры:
  С 15 марта по 30 апреля по таким направлениям:
  - Политология
  - Социология

  С 15 марта по 31 мая по таким направлениям
  - История
  - Экономика
  - Бизнес-исследования
  - Бизнес-информатика
  - Менеджмент
  - Право
  - Психология

  Требования к кандидатам:
  • Подавать заявку на стипендию могут кандидаты, которые зачислены на любую программу бакалавриата или магистратуры университета University of Mannheim
  • Студенты, поступающие на одну из программ бакалавриата, должны иметь законченное среднее образование.
  • Студенты, поступающие на одну из программ магистратуры должны иметь степень бакалавра.
  • Знание немецкого языка.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Украинско-Немецкий академический центр информирует учёных и аспирантов о новом этапе исследований в научном лагере Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA)

  Опубликовано: 13 марта 2018

  Программа

  Крайний срок подачи заявок: 1 июня 2018 года

  Период финансирования: от 1 месяца до 6 месяцев

  Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) стремится развивать новые перспективы исследований в Восточной Европе, участвует в мероприятиях по обмену знаниями с заинтересованными сторонами и продвигает молодых учёных. Из этого следует, что многодисциплинарное и многогранное исследование процессов глобализации является ключом к лучшему пониманию реальных событий в обществе. Основное внимание уделяется разнообразным, наполненным напряженностью, иногда парадоксальным проектам глобализации в Восточной Европе «изнутри» и «извне», и, таким образом, на самоопределение восточноевропейских обществ в глобальном масштабе. EEGA объединяет междисциплинарные знания и опыт учёных, связанных как с университетами, так и с исследовательскими институтами в научном регионе Лейпциг-Йена-Галле.

  Совместно с партнерами из региона, EEGA изучает:
  - области миграции и мобильности;
  - бизнес-стратегии и политическую экономику;
  - культурные и интеллектуальные перспективы и самобытность;
  - политическую интеграцию на меняющейся глобальной арене.

  Первоочередная миссия - преодоление предрассудков и клише, некоторые из которых уходят корнями в эпоху «холодной войны» и способствование информированному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и (внутренней) динамике.

  EEGA фокусируется на пяти областях исследований:
  1. Подвижность и Миграционные Режимы в Восточной Европе
  2. Самопозиционирование Восточной Европы в новом мировом порядке (в процессе)
  3. Бизнес-стратегии и основы политической экономики
  4. Культурные и интеллектуальные перспективы
  5. Восточная Европа в эпоху европеизации

  Учёные приглашаются на исследовательский/тренировочный период с ScienceCampus EEGA в Лейпциге, Галле или Йене. Пребывание может послужить подготовкой заявки на более расширенное финансирование национальным или международным научным фондом, действующим в регионе. Пребывание в EEGA (Лейпциг, Галле, Йена) включает индивидуальное обучение опытными учёными и групповые занятия по интеллектуальным, административным, организационным и связанным со временем аспектам написания убедительных заявок на финансирование и проектных предложений для подачи в сторонние финансирующие учреждения.

  Заявки должны быть связаны с исследовательской направленностью одной или нескольких областей исследований. Продолжительность пребывания связана с объемом и типом предполагаемого заявления. Продолжительность пребывания не может превышать 6 месяцев. Начало финансирования возможно с 1 сентября 2018 года по 1 ноября 2018 года.

 • Немецкий Федеральный Фонд Охраны Окружающей Среды объявляет стипендию на практику в Германии

  Опубликовано: 15 февраля 2018

  Программа

  Немецкий Федеральный Фонд Охраны Окружающей Среды (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) в 2018-м году объявляет стипендию на профессиональную практику в Германии

  - в любой области науки
  - для выпускников ВУЗ-ов, молодых дипломированных специалистов, аспирантов, занимающихся исследованиями и охраной окружающей среды и природы, охраной памятников,
  - 6-12 месяцев,
  - до научно-исследовательских институтов, университетов, государственных управлений, общественных организаций, корпораций.

  Стипендия включает в себя:
  - 3 недельные интенсивные курсы немецкого языка

  Срок подачи заявки на немецком или английском языке: 10 марта 2018.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, аудитория 271, северный корпус ХНУ.

 • Летняя школа «Либеральный порядок в кризисе: авторитарные, радикальные и популистские вызовы демократии в Европе»

  Опубликовано: 20 декабря 2017

  Летняя школа

  Европейский университет Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия) снова организует свою знаменитую летнюю школу в 2018 году

  Летняя школа «Либеральный порядок в кризисе: авторитарные, радикальные и популистские вызовы демократии в Европе» решает эти вопросы с целью понимания последних политических процессов в Европе в их более широком международном и историческом контексте.

  Где?
  - Европейский университет Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия)

  Когда?
  - С 30 мая -по 13 июля 2018 года (6 недель)

  Кто?
  - Студенты-магистранты по направлениям: история, социология, культурология, бизнес-администрирование и экономика, европейские исследования, глобальные исследования.

  Крайний срок подачи заявок: 13 марта 2018 г.

  За дополнительной информацией обращайтесь в Украинско-Немецкий академический центр, площадь Свободы, 6, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, ауд. 271

 • Украинско-Немецкий академический центр информирует учёных и аспирантов о новом этапе исследований в научном лагере Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA)

  Опубликовано: 31 октября 2017

  Программа

  Крайний срок подачи заявок: 5 января 2017 года

  Начало финансирования: с 1 сентября 2018 года

  Период финансирования: от 1 месяца до 6 месяцев

  Leibniz ScienceCampus «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) стремится развивать новые перспективы исследований в Восточной Европе, участвует в мероприятиях по обмену знаниями с заинтересованными сторонами и продвигает молодых учёных. Из этого следует, что многодисциплинарное и многогранное исследование процессов глобализации является ключом к лучшему пониманию реальных событий в обществе. Основное внимание уделяется разнообразным, наполненным напряженностью, иногда парадоксальным проектам глобализации в Восточной Европе «изнутри» и «извне», и, таким образом, на самоопределение восточноевропейских обществ в глобальном масштабе. EEGA объединяет междисциплинарные знания и опыт учёных, связанных как с университетами, так и с исследовательскими институтами в научном регионе Лейпциг-Йена-Галле.

  Совместно с партнерами из региона, EEGA изучает:
  - области миграции и мобильности;
  - бизнес-стратегии и политическую экономику;
  - культурные и интеллектуальные перспективы и самобытность;
  - политическую интеграцию на меняющейся глобальной арене.

  Первоочередная миссия - преодоление предрассудков и клише, некоторые из которых уходят корнями в эпоху «холодной войны» и способствование информированному пониманию Восточной Европы в ее разнообразных традициях и позициях, событиях и (внутренней) динамике.

  Области исследований:
  EEGA фокусируется на пяти областях исследований:
  1. Подвижность и Миграционные Режимы в Восточной Европе
  2. Самопозиционирование Восточной Европы в новом мировом порядке (в процессе)
  3. Бизнес-стратегии и основы политической экономики
  4. Культурные и интеллектуальные перспективы
  5. Восточная Европа в эпоху европеизации

  Учёные приглашаются на исследовательский/тренировочный период с ScienceCampus EEGA в Лейпциге, Галле или Йене. Пребывание может послужить подготовкой заявки на более расширенное финансирование национальным или международным научным фондом, действующим в регионе. Пребывание в EEGA (Лейпциг, Галле, Йена) включает индивидуальное обучение опытными учёными и групповые занятия по интеллектуальным, административным, организационным и связанным со временем аспектам написания убедительных заявок на финансирование и проектных предложений для подачи в сторонние финансирующие учреждения.

  Заявки должны быть связаны с исследовательской направленностью одной или нескольких областей исследований. Продолжительность пребывания связана с объемом и типом предполагаемого заявления. Продолжительность пребывания не может превышать 6 месяцев. Начало финансирования возможно с 1 сентября 2018 года по 1 ноября 2018 года.

 • УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ УЧЁНЫХ И АСПИРАНТОВ О НОВОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОМ ЛАГЕРЕ «THE LEIBNIZ SCIENCECAMPUS EASTERN EUROPE – GLOBAL AREA (EEGA)»

  Опубликовано: 2 мая 2017

  Программа

  The Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA) – крупномасштабное исследование, направленное на изучение актуальных вопросов о Восточной Европе.

  На базе лагеря учёные будут обсуждать и изучать глобальные связи в регионе, возникающие в результате активных миграционных процессов, взаимодействие в сфере:
  - экономики
  - культурного обмена
  - политической интеграции.

  The EEGA Leibniz Campus фокусируется на пяти областях исследования:
  § Режим миграции и мобильности в Восточной Европе;
  § Самоориентация Восточной Европы в новом мировом порядке в процессе становления;
  § Бизнес стратегии и концепция политической экономики;
  § Культурные и интеллектуальные перспективы и идентификации;
  § Восточная Европа во времена европеизации.

  Начало исследований: 1 октября 2017
  Период проведения исследований: от 4 недель до 4 месяцев
  Подача документов до 9 июня 2017.

 • УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ - "ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО" В ГЕННОВЕРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ЛЕЙБНИЦА

  Опубликовано: 12 апреля 2017

  Летняя школа

  Украинско-Немецкий академический центр приглашает принять участие в летней школе - "Языковые курсы немецкого" в Генноверском университете им. Лейбница

  Место проведения: город Ганновер, Германия

  Возможные периоды пребывания:
  4 июля - 28 июля 2017,
  3 августа - 29 августа 2017.

 • УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В "СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ УКРАИНЫ"

  Опубликовано: 30 марта 2017

  Программа

  СТУДЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ГЕРМАНИИ

  Выпускники или студенты, которые закончили два года обучения по следующим направлениям: сельское хозяйство, финансы, математика, физика, менеджмент, экономика, логистика, инженерия, машиностроение, информатика, мехатроника, гражданское и промышленное строительство, электротехника, программирование, химия, биология и т.п.

  Возрастное ограничение для стипендиатов - 30 лет. Заявитель должен владеть английском и/или немецким языком.

  Программа имеет цель предоставить украинским студентам возможность пройти производственную стажировку на ведущих предприятиях Германии и получить таким способ ценный практический опыт. Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ) и поддерживается Немецким обществом экономического сотрудничества (GIZ).

  Стипендиальна программа начнется 1 февраля 2018 и продлится от трех до пяти месяцев.

  Период подачи заявок с 01.04 до 31.05.2017

 • Украинско-Немецкий академический центр приглашает принять участие в научном лагере «The Leibniz Sciencecampus Eastern Europe – global area (EEGA)»

  Опубликовано: 24 марта 2017

  Программа

  The Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA) – крупномасштабное исследование, направленное на изучение актуальных вопросов о Восточной Европе.

  На базе лагеря учёные будут обсуждать и изучать глобальные связи в регионе, возникающие в результате активных миграционных процессов, взаимодействие в сфере:
  - экономики
  - культурного обмена
  - политической интеграции.

  The EEGA Leibniz Campus фокусируется на пяти областях исследования:
  § Режим миграции и мобильности в Восточной Европе;
  § Самоориентация Восточной Европы в новом мировом порядке в процессе становления;
  § Бизнес стратегии и концепция политической экономики;
  § Культурные и интеллектуальные перспективы и идентификации;
  § Восточная Европа во времена европеизации.

 • Украинско-Немецкий академический центр приглашает кафедры и факультеты университета Каразина принять участие в уникальной программе LIFE2050

  Опубликовано: 02 feb 2017

  Программа

  LIFE 2050 объединяет более чем 300 ученых из университета Ганновера и фокусируется на междисциплинарных исследованиях в области энергии. LIFE 2050 базируется на пяти эффективных направлениях исследований в области инженерных и прикладных наук.
  Программа исследовательского центра поддерживается 23 институтами и рабочей группой из 6 факультетов университета Лейбниц

 • Международная программа Виадрина для выпускников

  Опубликовано: 02 фев 2017

  Программа

  Международная программа Виадрина, при поддержке Немецкой академической службы обменов и финансировании Федерального министерства образования и исследований, направлена на поддержку международных отношений докторантов и их более активное участие в международных научно-исследовательских работах и конференциях. Программа представляет собой сотрудничество между Департаментом по международным вопросам и Центром докторантов Европейского университета Виадрина и предлагает докторантам перспективу для международных научных исследований и начала/продолжения карьеры.

 • Стипендиальная программа Коперникус для студентов владеющих немецким языком.

  Опубликовано: 4 янв 2017

  Программа

  Коперникус это общественная организация, действующая с 1995 года, целью которой является спонсирование высококвалифицированных, амбициозных, социально активных студентов из центральной и восточной Европы и центральной Азии для временного обучения в Германии. Каждый семестр выбранные на основе строгого отбора стипендиаты приглашаются в Берлин или Гамбург для обучения в немецком университете в течение одного семестра, а также прохождения профессиональной практики в государственном или частном учреждении/предприятии и участия в работе организации Коперникус. В течение программы студенты проживают в немецких семьях и получают стипендию на ежедневные расходы.

  Срок подачи заявок на зимний семестр 2017-го года (01.10.2017 – 30.03.2018)

 • ЕЖЕГОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВИАДРИНА

  Опубликовано: 4 jan 2017

  Летняя школа

  Приглашаем принять участие в ежегодной летней школе «Двойной подход европеизации - концепты, конфликты и задачи», которая будет проходить с 31 мая по 14 июля 2017 в Европейском университете Виадрина.
  Участниками мероприятия могут стать студенты, изучающие историю, социологию, культурологию, бизнес-администрирования и экономику, а также вопросы европейской интеграции.
  В частности программой предусмотрено прохождение интенсивного курса по изучению немецкого или польского языка, а также участие в тренингах академического письма, навыков научной работы и проведения презентаций.

  Подача заявок: до 5 марта 2017 года.

 • VIADRINA FAST TRACK – подготовительный курс по направлению «Экономика»

  Опубликовано: 1 окт 2017

  Программа

  Европейский университет Виaдрина, расположенный на немецко-польской границе в городе Франкфурт-на-Одере, приглашает абитуриентов из стран Восточной Евроnы на обучение по направлению «Экономика» с квалификацией «бакалавр» («Международная экономика предприятия» или «Экономика и право I право и экономика»), начиная с октября 2017 года. По результатам независимых рейтинговых исследований (например, CHE Hochschulranking) Европейский университет Виaдрина является из лучших немецкоязычных университетов в сфере экономики предприятия (BWL).

  В рамках программы Viadrina Fast Track обучение по направлению экономика можно начать непосредственно после окончания школы. Для участников программы предусмотрен трехмесячный подготовительный курс с июля по сентябрь 2017 г., после успешного окончания которого они могут начать обучение в университете Виaдрина с октября 2017 г.

 • Международная программа IP@Leibniz для аспирантов и докторантов.

  Опубликовано: 02 feb 2017

  Программа

  Ганноверский университет предлагает выпускникам, аспирантам и докторантам перспективу для международных научных исследований.
  Программа IP@Leibniz позволяет пройти стажировку, принять участие в научных исследованиях, а также ознакомиться с научно-исследовательской средой в университете Ганновера.
  Кроме того, в рамках программы будут доступны курсы немецкого и английского языков, а также семинары по межкультурной коммуникации.
  Основные научные направления: Биомедицинские исследования и технологии, технология производства, квантовая оптика и гравитационная физика.
  Cрок подачи заявок: до 15 марта

Свяжитесь с нами

Адрес:
площадь Сободы 6, Харьков, Украина, ауд 271., 61000
Телефон:
+38(057)705-20-30
E-mail: germany@karazin.ua
ukr.germany@gmail.com
Facebook: facebook.com/GermanyKarazin