УКРАЇНСКО-НІМЕЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР
Українсько-Німецький академічний центр створено у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна у 2011 році. Основними завданнями центру є:

  • § Встановлення і розвиток плідних академічних зв’язків Університету з науково-освітніми та культурними закладами Федеративної Республіки Німеччина та інших німецькомовними країнами;

  • § Сприяння інтеграції класичних університетів, інших навчальних і наукових інститутів обох країн у структури Європейського освітнього простору;

  • § Сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проектів у різних галузях науки, суспільного, економічного та культурного розвитку;

  • § Популяризація німецької культури в Україні та презентація українського національного надбання на теренах Федеративної Республіки Німеччина та інших німецькомовних країн;

  • § Поглиблена мовна підготовка студентів та співробітників університету, а також зацікавлених представників академічних кіл для подальшої реалізації спільних проектів з німецькими партнерами.ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЦЕНТРУ


Враховуючи постійну зацікавленість з боку офіційних органів та структур Німеччини до співробітництва з університетами України та ґрунтуючись на попередньому особистому досвіді роботи з університетами Німеччини, з квітня 2016 року під керівництвом к.т.н., снс Сліпченко Олени була сформована та реалізована концепція організації Українсько-Німецького академічного центру.

Основна робота центру, першочергово, спрямована на науково-технічне співробітництво Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з німецькомовними країнами.


1. ГРАНТИ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОГРАМИ, ЛІТНІ ШКОЛИ

Завдяки активній роботі Українсько-Німецького академічного центру, на сьогоднішній день для вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна надається можливість участі в німецьких грантових програмах.


2019 - 2020 рр.

Вчені прийняли участь в наукових програмах «Німецької економіки для України» та "VIP Viadrina International Program for Graduates" за наступними напрямами: інституційна економіка, корпоративне управління, міжнародна економічна інтеграція; фізична хімія; органічна хімія; медіадослідження.


2018 - 2019 рр.

Аспіранти та молоді вчені отримали можливість взяти участь в програмах: "IP@Leibniz", "VIP Viadrina International Program for Graduates", "Програми DAAD", "Erasmus K+" , "The Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA)", "LIFE 2050", «Конкурс українсько-німецьких науково-дослідних проектів 2019-2020 (від Міністерства освіти та науки України і Федерального міністерства освіти та наукових досліджень ФРН)» літніх школах та ін.


2017 - 2018 рр.

До Ганновера за науковою грантовою програмою IP@Leibniz було надіслано 2 молодих вчених кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Українсько-Німецький академічний центр зайняв лідируючу позицію за кількістю учасників у програмі IP@Leibniz з усієї України.

Загальна сума дослідницьких грантів склала 6 650 €.

Результат досліджень, проведених під час стажувань, заклав в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна основу напряму «Функціональних матеріалів та наноелектроніки». Ці дослідження сприяють участі та перемогам наших вчених в українських проектах ( таких яких проект «Молодих вчених» та ін.), а також стали базою для спільних наукових публікацій, котрі були опубліковані в німецьких фахових наукових виданнях.

У програмі «Eastern Europe – Global Area» (EEGA) науково-дослідного центру Leibniz Science Campus взяли участь аспіранти і кандидат наук кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Пройшла успішне стажування в університеті Віадріна, за програмою "VIP Viadrina International Program for Graduates" (VIP), аспірантка кафедри англійської філології і аспірантка Каразінської школи бізнесу за фахом «Менеджмент» для випускників з метою проведення наукового дослідження.

2016-2017 рр.

У червні 2016 року відбулися важливі переговори керівника Українсько-Німецького академічного центру Сліпченко Олени у Німеччині, в ході яких були організовані та проведені зустрічі з керівником департаменту міжнародного співробітництва університету Гумбольта (м. Берлін) та представниками міжнародного блоку Вільного університету Берліна, їм були представлені презентації та наукові напрямки для можливої співпраці із вченими Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

За період 2016-2017 року, за підтримки Українсько-Німецького академічного центру, аспіранти та молоді вчені отримали можливість взяти участь в програмах: "IP @ Leibniz", "VIP Viadrina International Program for Graduates", "Програми DAAD", "Erasmus K +" , "The Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global Area (EEGA)", "LIFE 2050», і провели ряд найважливіших наукових досліджень для Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у процесі стажувань.

Відбулися переговори в Ганноверском університеті імені Лейбніца, а саме з професорами «Центру лазерних технологій» і з професором біомедичного факультету. Під час проведення переговорів була досягнута домовленість про прийняття на наукове стажування за програмою IP@Leibniz – 4 гранти для аспірантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до трьох місяців.

Загальна сума грантів склала 13 300 €.

Результат досліджень, проведених під час стажувань, на вересень 2017 року, заклав в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна основу напряму «Наноелектроніка». Надалі, один з учасників, за результатами цих досліджень, став переможцем українського гранту «Конкурсу наукових робіт молодих вчених».

Раніше були зроблені спроби деяких вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна вести роботу в напрямку наноматеріалів і нанотехнологій. І тільки завдяки проведеним дослідженням, з використанням високотехнологічного сучасного обладнання в «Центрі лазерних технологій» Німеччини, наші вчені змогли досягти високих результатів в дослідженнях в області наноелектроніки та фізики наноматеріалів, що на сьогоднішній день дозволяє нам заявити про розвиток нового напряму в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. У результаті з'явилися спільні публікації з німецькими партнерами, а також опрацьовуються спільні проекти в області наноелектроніки.2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЦЕНТРУ


2019-2020 рр.

Exchange Programs in Germany

4 листопада Українсько-Німецьким академічним центром спільно з лектором Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Амандою Жиліч було проведено захід "Exchange Programs in Germany", яка була присвячена презентації широких можливостей співпраці з німецькими партнерами для студентів, аспірантів, вчених і викладачів Каразінського університету.

На заході були висвітлені наступні теми:
• Можливості участі і способи пошуку відповідних програм обміну DAAD
• Основні правила подачі заявок, складання резюме та мотиваційного листа

Радник з питань педагогіки миру Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Якоб Фюрст розповів про можливості співпраці з GIZ в Україні.

Х Ювілейна міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки»

Три роки тому Українсько-Німецький академічний центр почав активну роботу за такими науковими напрямками, як фізика наноматеріалів, біомедицина і наноелектроніка. Співробітники УНАЦ взяли активну участь в організації конференції. Вчені Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна стали учасниками виїзних засідань в Одесі і виступили з актуальними доповідями з тематики конференції.


2018-2019 рр.

В рамках даного проекту з 24 по 28 вересня 2018 року Українсько-Німецький академічний центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках проекту "Alumni Network Ukraine-Germany" («Мережа випускників Україна-Німеччина») провів масштабну «Конференцію Українсько-Німецької мережі випускників» за напрямками:

• Технічні та міждисциплінарні дослідження як основа взаємовигідного співробітництва з Німеччиною;
• Якісне управління; Європейські практики управління на шляху до євроінтеграції;
• Освіта для стійкого розвитку;
• Адаптація української економіки до конкурентних викликів європейського ринку;
• Колективна культурна пам'ять і роль гуманітарних наук;
• Можливості фінансування; Використання економічного потенціалу ЄС як прискорювача економічного розвитку.

По завершенню якої представники обох сторін зазначили, що відкриваються широкі можливості взаємовигідної співпраці c довгостроковою перспективою для вчених і аспірантів. http://www.univer.kharkov.ua/…/research/all_co…/conferences…

17 жовтня 2018 року Українсько-Німецьким академічним центром було проведено Українсько-Німецький круглий стіл «Кар'єра», що став завершальним етапом в рамках проекту «Alumni Network Ukraine-Germany» («Мережа випускників Україна-Німеччина») в 2018 році та став корисним для усіх тих, хто зацікавлений в створенні та розвитку своєї наукової кар’єри.
http://www.univer.kharkov.ua/en/general/univer_today/news…

В результаті проведених заходів вчені Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, які презентували свої наукові напрямки, отримали особисті пропозиції до співпраці від німецьких партнерів. Представники університету Юліуса-Максиміліана висловили свою явну готовність і зацікавленість до тісної співпраці з українськими вченими. В листопаді 2018 року Українсько-Німецьким академічним центром спільно з вченими Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна були сформовані та направлені наукові пропозиції до Вюрцбурзького університету для розширення спільної співпраці.


2017-2018 рр.

Німецько-Український форум молодих вчених

11 грудня 2017 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна у співпраці з університетом Тюбінгена, Ганноверським університетом імені Лейбніца було проведено перший «Німецько-український форум молодих вчених», за сприянням керівника Українсько-Німецького академічного центру Сліпченко Олени, котра виступила в ролі координатора форуму, а також за фінансової підтримки DAAD та Федерального міністерства освіти і науки Німеччини.

У форумі взяли участь понад 50 представників академічної та університетської науки, презентували свої наукові результати 26 молодих вчених і 10 докторантів, а також керівники молодших наукових груп.

Мета форуму – стимулювати інноваційну активність молоді, розвинути співробітництво наукового співтовариства, а також обмінятися професійним досвідом.
http://www.univer.kharkov.ua/ru/general/univer_today/news…
Молоді вчені Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат хімічних наук і кандидат історичних наук, стали переможцями відбіркового туру «Німецько-Українського форуму молодих вчених» та отримали можливість взяти участь в заключному турі, який проходив у Берліні 2-6 лютого 2018 року. Це стало початком нового етапу роботи над проектами спільно з німецькими партнерами.

За відмінну організацію «Німецько-Українського форуму молодих вчених» керівник Українсько-Німецького академічного центру Сліпченко Олена отримала подяку від президента «Українсько-німецького академічного товариства» професора Ольги Гаращук.

Підписання Договору про співпрацю з Вюрцбурзьким університетом Юліуса-Максиміліана

Завдяки авторитету серед німецьких партнерів керівника Українсько-Німецького академічного центру Сліпченко Олени, було запропоновано участь в проекті "Alumni Network Ukraine-Germany" («Мережа випускників Україна-Німеччина»), що було підтверджено підписанням договору про співробітництво між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Вюрцбурзьким університетом Юліуса-Максиміліана, в рамках проекту "Alumni Network Ukraine-Germany" («Мережа випускників Україна-Німеччина»).
Сума договору склала 19 500 €.

Круглий стіл «Суспільство в діалозі» в рамках проекту "Alumni Network Ukraine-Germany"

В рамках договору, Українсько-Німецьким академічним центром за підтримки проректора з наукової роботи, доктора фізико-математичних наук, професора Катрича В. О., 13 червня 2018 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, відбувся круглий стіл «Суспільство в діалозі» в рамках проекту "Alumni Network Ukraine-Germany" («Мережа випускників Україна-Німеччина»), що фінансується DAAD. Після проведення круглого столу між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Вюрцбурзьким університетом Юліуса-Максиміліана були визначені наукові напрямки співробітництва. http://www.univer.kharkov.ua/en/general/univer_today/news…

3. СПІВПРАЦЯ З НІМЕЦЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ

З 2016 року Українсько-Німецький академічний центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна активно розвиває тісне співробітництво з такими університетами Німеччини:

• Ганноверським університетом ім. Лейбніца,
• Тюбінгенським університетом Еберхарда Карла,
• Європейським університетом Віадріна,
• Вюрцбурзьким університетом Юліуса-Максиміліана.

В результаті успішних переговорів в листопаді 2018 року керівника Українсько-Німецького академічного центру Сліпченко Олени з Ганноверським університетом була отримана можливість участі в програмі мобільності для категорії PhD. Українсько-Німецьким академічним центром була сформована та відправлена заявка по декільком науковим напрямкам.

Також ведуться активні переговори щодо підписання договору про співпрацю між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Ганноверським університетом по результатам спільної роботи з 2016 року.

4. ОФІЦІЙНІ ВІЗИТИ

До Українсько-Німецького академічного центру за період 2016-2019 рр. з офіційними візитами завітали: надзвичайний і повноважний посол ФРН; генеральний консул ФРН; другий секретар Посольства Німеччини; керівник інформаційного центру DAAD та лектор DAAD (м. Суми); лектор PASCH; координатор програми "Erasmus" Європейського університету Віадріна; професор та представник компанії "MEDInfo"; координатор програми Viadrina Fast Track та координатор програми Viadrina International Program – for Graduates (VIP Європейського університету Віадріна); професор Німецького технологічного інституту Карлсруе; координатор програми «Німецької економіки для України»; доктор наук, професор Ганноверського університету імені Лейбніца.

В рамках Українсько-Німецького форуму молодих вчених, відбувся візит представників Ганноверського університету імені Лейбніца:

• доктор, професор інституту багатофазних процесів;
• начальник міжнародного департаменту;
• спікер дослідницької групи з застосувань низьких температур та криотехнологій інституту мультифазних процесів.

В рамках проекту "Alumni Network Ukraine-Germany" («Мережа випускників Україна-Німеччина») з візитами завітали представники Вюрцбурзького університету Юліуса-Максиміліана:

• проректор університету;
• член правління університету;
• проректор, професор, доктор Інституту географії та геології;
• професор, доктор Інституту політичних наук та соціології;
• доктор Департаменту біології;
• координатор проекту "Alumni Network Ukraine-Germany";
• керівник відділу розвитку академічних кадрів;
• асистент професора.

5 квітня 2018 р., по запрошенню керівника Українсько-Німецького академічного центру, до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся візит доктора Крістіана Юнга (м. Берлін / Німеччина) з лекцією «Наскільки бінарне наше майбутнє? – Трансформація людини і машини».
http://www.univer.kharkov.ua/en/general/univer_today/news…

23 травня 2018 року за підтримки Українсько-Німецького академічного центру в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулася презентація «Стипендіальної програми німецької економіки для України», присвячена Дню Європи в Україні.

Щорічно на конкурс цієї програми подаються заявки студентів та молодих вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, котрі надалі мають можливість проявити свій потенціал та отримані знання, пройшовши стажування на підприємствах Німеччини.

Під час презентації координатор програми Андрій Гончарук розповів студентам і викладачам Каразінського університету про особливості і умови програми, актуальні напрями роботи в Німеччині та про поточну ситуацію на ринку праці в Україні та Європі.

Більше 60 осіб отримали можливість ознайомитися з умовами участі в «Стипендіальної програми німецької економіки для України».

http://www.univer.kharkov.ua/…/gener…/univer_today/announce…

5. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ

Українсько-Німецьким академічним центром підтримуються культурно-освітні заходи.

Протягом навчального 2016/2017 року проводилися культурно-масові заходи, присвячені основним святам Німеччини: Європейське Різдво і Творчий вечір в Українсько-Німецькому академічному центрі.

В рамках «Тижнів Німеччини 2016» було проведено круглий стіл спільно з Каразінською школою бізнесу. Тема заходу - «Місто і урбанізація». Ключовими напрямками виступали: децентралізація, інноваційні рішення для міст і розвиток енергоефективності. Заходи присвячені «Тижням Німеччини» Українсько-Німецьким академічним центром проводяться щорічно.

Відбулися два освітніх семінари «Німецько-українські освітні програми. Стипендіальні програми 2016» для студентів і «Можливості вступу до ВНЗ Німеччини – найбільш актуальні професії в Європі».

Відбувся семінар з методики викладання німецької мови «Інтерактивні граматичні вправи в ігровій формі як дієва складова закріплення навчального матеріалу».

У квітні 2017 року за ініціативою Українсько-Німецького академічного центру, спільно з Радою молодих вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, відбувся круглий стіл «Німеччина – стратегічний партнер України. Роботи Українсько-Німецького академічного центру. Знайомство з німецькими програмами».

У травні 2017 року Українсько-Німецьким академічним центром було організовано та проведено захід приурочений «Дню Європи в Україні» і «Дням науки». Основна мета заходу: презентація перспективних наукових розробок молодих вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, досвід успішної міжнародної співпраці, ключові напрямки діяльності академічних центрів університету.

На базі центру працює лектор DAAD (Німецької служби академічних обмінів). Лектор DAAD Аманда Жиліч і співробітники Українсько-Німецького академічного центру консультують студентів, магістрів, аспірантів, щодо академічних обмінів у вищих навчальних закладах Німеччини.

Спільно з лекторами DAAD були проведені семінари і тренінги, що надають можливість навчання, обмінів і стажувань в Німеччині для студентів, магістрів і аспірантів:

1) «Як написати резюме» для майбутніх стипендіатів на німецькій мові.
2) Другий тренінг «Як написати резюме» (Сurriculum Vitae), за підтримки лектора DAAD;
3) «Як написати мотиваційний лист»;
4) «Як написати резюме та мотиваційний лист» (німецькою мовою);
«Як написати резюме та мотиваційний лист» (англійською мовою);
5) Другий тренінг «Як написати резюме та мотиваційний лист» (німецькою мовою).

Мета тренінгів – можливості навчання, обмінів і стажувань в Німеччині для студентів, магістрів і аспірантів, адже CV та мотиваційний лист є головною частиною кожної заявки на участь.


6. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

У лютому 2018 року Українсько-Німецький академічний центр успішно пройшов внутрішній аудит системи управління якістю. За результатами аудиту інформаційна та документальна складова діяльності Українсько-Німецького академічного центру відповідає всім критеріям системи управління якістю та визнана однією з найпродуктивніших, що підтверджено документально.

7. КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ

Українсько-Німецьким академічним центром були надані платні послуги у вивченні німецької мови згідно з розпорядженням № 0907/01 від 30.12.2015. Сума надходжень за 2016-2017 рр. склала 16500 ₴, а за жовтень-листопад 2017 року – 13500 ₴.
Загальна сума 2016-2017 рр. склала 30 000 ₴.


8. ПОСІБНИК З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Спільно з викладачами німецької мови, Українсько-Німецьким академічним центром було розроблено допоміжний мовний посібник, який дозволить всім зацікавленим у вивченні німецької мови ефективно та професійно за кілька місяців оволодіти навичками знання німецької мови.


9. КОНТАКТИ З УКРАЇНСЬКИМИ ВИПУСКНИКАМИ В НІМЕЧЧИНІ

Українсько-Німецький академічний центр підтримує зв'язок з випускниками Каразінського університету в Європейському університеті Віадріна, Лейпцігському університеті, Вільному університеті Берліна, Мюнхенському технічному університеті та Університеті Дрездена.


10. РОБОТА З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

На даному етапі Українсько-Німецьким академічним центром проводиться спільна робота з рядом громадських організацій, зокрема, з «Українсько-Німецькою академічною спільнотою», «Організацією інтеграції та культури в Європі» та німецької спільнотою етнічних німців «Wiedergeburt».


11. РОБОТА ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ

З моменту початку активної роботи Українсько-Німецького академічного центру в 2016 році, були створені сайт (http://germany.univer.kharkov.ua/) і сторінка в мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/GermanyKarazin/).
Мета створення інформаційних сторінок – інформування українських і німецьких партнерів про напрямки роботи Українсько-Німецького академічного центру. Інформація розміщується на чотирьох мовах: українська, англійська, німецька, російська.

Матеріал на сайті групується в розділах:

• Наукові напрямки університету – в розділі розміщена інформація про вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які працюють з актуальних наукових напрямків;
• Програми стажувань та літні школи – в розділі описані програми наукових стажувань для вчених і випускників університету, а також мовні літні школи;
• Події – в розділі описані анонси заходів і результати стажувань, конференцій, круглих столів та зустрічей.

Паралельно сайту функціонує сторінка в мережі Фейсбук, на якій оперативно публікується вся необхідна інформація, пов'язана з програмами, новинами, анонсами заходів і звітами.

На кінець 2019 року кількість підписників сторінки Фейсбук становить быльше 450 користувачів, кількість переглядів сторінки становить більше 300 користувачів в місяць, охоплення публікацій в середньому близько 2000 користувачів на місяць, а відсоток підписників з Німеччини становить більше

Статистика показує стабільне зростання числа підписників, велике число переглядів публікацій, розширення цільової аудиторії не тільки в межах міста Харкова та України, а й у багатьох містах Німеччини. Про що свідчать звернення в Українсько-Німецький академічний центр з різними питаннями та пропозиціями про співпрацю. Це підтверджує якість інформації та ступінь її відповідності інтересам користувачів. У підсумку вся проведена робота в інформаційному блоці посприяла просуванню і підвищенню популярності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як в Німеччині, так і в Україні. Завдяки інформаційним сторінок з'явилися колеги і партнери з інших ЗВО та наукових інститутів України, що безумовно зміцнює відносини між нашими структурами і дає більше можливостей вченим для ведення спільної роботи з Німеччиною.

Німецькі партнери відзначили високий рівень організації заходів проекту «Мережа випускників Україна-Німеччина» серед міст Київ, Львів, Одеса, Харків. Кількість зареєстрованих та учасників заходів проекту становила більше 340, що підкреслює високу якість організаційної роботи Українсько-Німецького академічного центру.


12. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА

Українсько-Німецький академічний центр, являючись структурним підрозділом Управління міжнародних відносин, за 2018 рік отримав від Управління міжнародних відносин 1 упаковку офісного паперу та декілька разів було заправлено принтер. З 2016 року Українсько-Німецький академічний центр перебуває на самозабезпеченні.

Українсько-Німецький академічний центр, прагнучи до єдиної командної роботи у складі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Управління міжнародних відносин, та досягаючи вагомих результатів у роботі з університетами Німеччини, за 2018 рік з боку Управління міжнародних відносин не отримав підтримки, що сприяла б розвитку відносин з німецькими партнерами.

Німецькі партнери неодноразово висловлювали непорозуміння у зв’язку з відсутністю підтримки Українсько-Німецького академічного центру з боку університету та Управління міжнародних відносин, що викликало складності у вирішенні певних питань в розширенні співробітництва між Україною та Німеччиною.

Особливу подяку за підтримку в роботі та співпраці, Українсько-Німецький академічний центр висловлює проректору з наукової роботи, доктору фізико-математичних наук, професору Катричу В.О.; проректору з науково-педагогічної роботи, кандидату хімічних наук, доценту Пантелеймонову А.В.; факультету радiофiзики, бiомедичної eлектронiки та комп'ютерних систем; факультету іноземних мов; кафедрі міжнародної економіки та світового господарства економічного факультету; юридичному факультету; фізико-енергетичному факультету; фізичному факультету; екологічному факультету; факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; студентському науковому товариству факультету МЕВ та ТБ; Центру українських студій імені Д. І. Багалія.к.т.н., снс,
Координатор проекту «Мережа випускників Україна-Німеччина» в м. Харків,
Керівник Українсько-Німецького академічного центру
О. В. Сліпченко

Зв'яжіться з нами

Адреса:
пл. Свободи 6, ауд. 271, Харків, Україна, 61000
Телефон:
+38(050)406-78-20
E-mail: ukr.germany@gmail.com
Facebook: facebook.com/GermanyKarazin